Användbara kodspråks-referenser

Denna sida har i syfte att hålla en konstant och kontinuerlig dokumentation av användbara funktioner jag upptäcker och använder i mitt dev-arbete, och även tillhandahålla länkar till referenssidor för dessa funktionerna för er läsare att ta del av :)

HTML

 • Kommer att läggas in allteftersom…

CSS

JavaScript

 • Matematik
  • Math.floor() -avrunda tal
  • Math.round() – avrunda tal
  • Math.random() – generering av slumpmässiga tal
 • Arrays
  • Pop() – Avlägsna sista elementet från en JavaScript array
  • Unshift() – Lägga in ett element i början av en JavaScript array

PHP

 • Kommer att läggas in allteftersom…

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *