bit förklarad för lagring av information

En bit är den minsta beståndsdelen för lagring av data/information på digitala medier (notera litet ”b”).

Ordet bit kommer från ”binary digit”, där ett binärt värde kan ha antingen ett värde på 1 eller 0 (av eller på/aktiverad eller inaktiverad).

En bit rymmer alltså 2 möjliga värden. Där en bit kan antingen vara satt till ena värdet eller det andra. 2 Möjliga kombinationer där varje kombination håller 1 enstaka värde.

Bitar är baserade på det binära talsystemet där basen är 2 vilket förklarar möjligheten till att lagra 2 kombinationer av värden där varje bit kan lagra 1 av 2 möjliga värden.

Byte förklarad för lagring av information

En Byte (notera stort ”B”) däremot är en större enhet som består av flera bitar, närmare bestämt 8 stycken bitar utgör 1 Byte.

Jämförelse av lagringskapacitet mellan bit och Byte

Om vi kollar på lagringskapaciteten för information i bitar jämfört med Byte enligt vårt decimala talsystem så kan vi se att en bit har möjligheten att lagra 2^1 = 2 möjliga värden.

Och dessa möjliga värden kan vara antingen 0 eller 1, av anledning som vi nämnde ovan att en bit kan sättas som aktiv, eller inaktiv och eftersom varje bit utgår från basen 2 där första biten är upphöjd med 0 får vi:

2^0 = 1, så om biten är satt till värdet 0 (inaktiv) så får vi 0*2^1 = 0, medan om biten är satt till 1 (aktiv) får vi värdet 1*2^0 = 1 :)

Medan om vi kollar på en Byte som består av 8 bitar har möjligheten att lagra 2^8 = 256 möjliga värden.

Tänk er följande kedja av bitar: 0 0 0 0   0 0 0 0, här har vi 8 st. bitar som utgör 1 hel Byte. Just nu har vi satt samtliga av dessa bitar som inaktiva, vilket innebär att värdet för den här Byten är just 0. Men om vi aktiverar några så kan vi se värdet förändras likt nedan:

0          0         0         1             1         0          1       0
2^7    2^6     2^5      2^4         2^3     2^2     2^1    2^0

Där våra bitar från höger -> vänster får värdena:

  1. 0 * 2^0 = 0
  2. 1 * 2^1 = 2
  3. 0 * 2^2 = 0
  4. 1 * 2^3 = 8
  5. 1 * 2^4 = 16
  6. 0 * 2^5 = 0
  7. 0 * 2^6 = 0
  8. 0 * 2^7 = 0
  9. Bitsumma: 0 + 2 + 0 + 8 + 16 + 0 + 0 + 0 = 26 (i decimalt talsystem (10-bas som vi är vana vid))

Så vår Byte med bitvärde 00011010 innehåller alltså det decimala värdet 26 :)