En webbsida i sin simplaste form består av tre taggar/områden (ev. fyra – se slutet av inlägget).

DTD – Document Type Definition

Denna indikerar vilken typ av kod-dokument/kod-standard webbläsaren skall tolka.

Detta är nödvändigt då varje gång en besökare besöker en webbsida i webbläsaren så är det webbläsaren som läser igenom och ”översätter” källkoden till det slutresultat som sen presenteras för besökaren.

För HTML5 ser denne ut som följer:
<!DOCTYPE html>

Väldigt ren och simpel, jämfört med tidigare för XHTML t ex. som var ganska otymplig/klumpig att skriva varje gång man skapade ett webbdokument:
<!DOCTYPE html
     PUBLIC ”-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN”
     ”http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd”>
DTD:n skall stå med i ALLA webbdokument man skapar! (för HTML5, skall HTML5 DTD:n stå med överst i webbdokumentet)

<head> området

Andra delen är <HEAD> taggen och HEAD-området för webbsidan, detta är den del som en besökare inte direkt kan se innehållet av, utan att inspektera källkoden!
– Här placeras allt från inkludering av CSS-stilar, länk till favorit/bokmärkes- ikon, implementering av Google Web Fonts, Meta-data sökmotoroptimerings taggar, webbsidans <TITLE> (som har hög profil när vi pratar sökmotoroptimering), inkludering av JavaScript (ibland), m.m.

<body> området

Sist men inte minst kommer <BODY>-taggen och BODY-avdelningen, som är den del av webbsidan som håller allt som besökaren ska kunna se när webbsidan presenteras/tolkas av webbläsaren.
– Här placeras hela webbsidans struktur, alla HTML-taggarna som bygger upp webbsidan, länkar och allt som skall vara ”synligt” för besökare!

<title> taggen

Man skulle kanske även kunna kalla <title> taggen för en av de fundamentalaste delarna, då det (förr iaf.) var krav på att ha med denne tagg i HEAD-avdelningen för en webbsida.