Bra distanskurser inom webb och data

Kursnamn: Datavetenskaplig introduktionskurs

Kurskod: DT013G

Nivå: Grundnivå

Lärosäte: Mittuniversitetet

Poäng: 7.5 hp

Kurslänk: Datavetenskaplig introduktionskurs @ MIUN

Kursplan: Datavetenskaplig introduktionskurs – Kursplan @ MIUN

Officiellt presenterat innehåll:

Lärandemål 1

Bitar, logisk algebra, grindar och talsystem (binärt – hexadecimalt- decimalt)

Operativsystem, datorns bootprocess och administration av processer (time slice, interupt)

Datorns arkitektur (CPU, RAM, buss), maskinkod och exekvering av program (maskincykeln)

Lärandemål 2

Klient-server, nätverkstopologier, internet (adresser, epost, www), nätverksprotokoll, OSI-modellen. Hårdvara och lagringstekniker (RAM, HD, CD, Tape).

Lärandemål 3

Viktiga algoritmkonstruktioner (sekvens, val, upprepning, rekursion)

Problemlösningsmodell: stegvis förfining.

Sökning, sortering.

Programspråk (maskin-, assembler- och högnivåspråk), prorammeringsparadigmer

Traditionell programmering: variabler, datatyper, datastrukturer, aritmetik, subrutiner

Från källkod till maskinkod (lexical analysis, parsing, code generation)

Programvaruutveckling, programvarans livscykel, steg i programvaruutvecklingen (Analys – design – implementering – testning)

Moduler, koppling och kohesion, top down – bottom up

Lärandemål 4

Datastrukturer: pekare, arrayer, listor, träd, stackar, köer, egentillverkade datatyper

Filstrukturer: sekventiella filer, textfiler, indexerade filer

Databaser: relationsdatabaser, redundans, operationer i relationsmodellen, SQL

Min egna åsikt- och presentation av kursens innehåll:

Kursen var väldigt bra och täckte många intressanta och användbara kunskapsområden. Mycket tack vare kursboken som var fenomenal! Även om man inte läser just denne kursen tycker jag fortfarande man gott kan köpa/låna kursboken och läsa igenom, för den var verkligen Awesome! 😀

Kursen täckte in bra grund för nätverk, bitoperationer, binär matematik, lågnivå- såväl som generell programmerings metodik, m.m. Hänvisar till ovan lärandemål, de beskriver kursen oerhört bra!

Egen anledning att läsa kursen

Kursen var ett krav för att få studera C++ programmering hos Mittuniversitetet, plus att dess innehåll verkade högst intressant för mina egna intresse. Och det visade sig stämma också när man väl läste kursen!

Examination:

0.0 hp, W108: Webbexamination, diagnostiskt test
Betyg: Godkänd eller Underkänd

2.0 hp, 0108: Lärandemål 1
Betyg: Godkänd eller Underkänd

1.5 hp, 0208: Lärandemål 2
Betyg: Godkänd eller Underkänd

3.0 hp, 0308: Lärandemål 3
Betyg: Godkänd eller Underkänd

1.0 hp, 0408: Lärandemål 4
Betyg: Godkänd eller Underkänd

0.0 hp, T108: Tentamen, ej obligatorisk
Betyg: A, B, C, D, E, Fx eller F. A – E är Godkänt, Fx och F är underkänt

Betygskriterier för ämnet finns på Miun’s betygskriterier.

Förkunskapskrav/Behörighet:

Grundläggande behörighet + Matematik B. Eller: Matematik 2a / 2b / 2c
(OB 7)

Facklitteratur:

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *